telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
mobile menu
telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
Umów się na wizytę
Umów się na wizytę

Cennik

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne:

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Konsultacja kardiologiczna 100,00 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG 120,00 zł
EKG z opisem 30,00 zł
Holter EKG 120,00 zł
Holter EKG 12 odprowadzeniowy 150,00 zł
Holter RR 100,00 zł
Test wysiłkowy 120,00 zł
USG (ECHO serca) 120,00 zł
USG (ECHO serca) przezprzełykowe/dobutamina 300,00 zł
Kontrola stymulatora 120,00 zł
Kontrola stymulatora z EKG 140,00 zł
Kontrola kardiowertera 140,00 zł
Kontrola kardiowertera z EKG 150,00 zł
Porada recepturowa 30,00 zł

 

PORADNIA CHORÓB NACZYŃ

Konsultacja chirurga naczyniowego 150,00 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego –poszpitalna 50,00 zł

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII – HEMODYNAMIKA

Koronarografia 1 700,00 zł
Angiografia tętnic płucnych 1 700,00 zł
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES 13 000,00 zł
– każdy kolejny stent typu DES 3 000,00 zł
Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: I naczynia 7 000,00 zł
Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: II naczyń 8 000,00 zł
Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: III naczyń 10 000,00 zł
Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym) 1 000,00 zł
Angioplastyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu bioabsorbowalnego (BVS) 16 000,00 zł
– każdy kolejny stent typu BVS 6 000,00 zł
Wentrykulografia 550,00 zł

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII – ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego 29 000,00 zł
Resynchronizacja (CRT- P) , wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-P) 17 000,00 zł
Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego z funkcją defibrylacji-CRT-D 45 000,00 zł
Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego 8 000,00 zł
Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo 7 000,00 zł
Usunięcie układu stymulującego 4 500,00 zł
Wymiana/repozycja/rewizja elektrody 4 500,00 zł
Ablacja zaburzeń rytmu 16 000,00 zł
Kardiowersja 500,00 zł

 

CHIRURGIA NACZYNIOWA

Angiografia 1 700,00 zł
Angiografia łukografia 1 700,00 zł
Angiografia naczyń mózgowych, 1 700,00 zł
Angiografia pień ramienno-głowowy 1 700,00 zł
Angiografia tętnic biodrowo-kończynowych 1 700,00 zł
Angiografia tętnic mózgowych 1 700,00 zł
Angiografia tętnic szyjnych podobojczykowych 1 700,00 zł
Angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna) 1 700,00 zł
Angiografia tętnic kończyn dolnych 1 700,00 zł
Angiografia tętnic nerkowych 1 700,00 zł
Angiografia tętnic szyjnych i kręgowych 1 700,00 zł
Angioplastyka pień ramienno-głowowy 8 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy biodrowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy nerkowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy piszczelowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy podkolanowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy podobojczykowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy kręgowej 5 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy udowej 5 000,00 zł
Angioplastyka żylna 5 000,00 zł
Angioplastyka obwodowa: I naczynia 5 000,00 zł
Angioplastyka obwodowa: II naczyń 8 000,00 zł
Angioplastyka obwodowa: III naczyń 10 000,00 zł
Angioplastyka tętnicy szyjnej ze stentem i neuroprotekcją 14 000,00 zł
Angioplastyka z implantacją jednego stentu 8 000,00 zł
– każdy kolejny stent 3 000,00 zł
Aterektomia tętnic obwodowych 15 000,00 zł
Embolektomia/endarterektomia kończyn dolnych 8 000,00 zł
Embolektomia/trombektomia w obszarze brzusznym 8 000,00 zł
Operacje hybrydowe 18 000,00 zł

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Pokój 1-osobowy 210 zł / doba 4190 zł za 21 dni 189 zł za kolejne 7 dób
Pokój 2-osobowy 190 zł / doba  3790 zł za 21 dni 171 zł za kolejne 7 dób

 

Cennik opłat za wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia oraz udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wydanie zaświadczenia nie wymagającego oceny stanu zdrowia 75,00 zł
Wydanie zaświadczenia wymagającego oceny stanu zdrowia (cena nie obejmuje wykonania ewentualnych badań dodatkowych koniecznych do wydania zaświadczenia) 180,00 zł
jedna strona kopii 0,30 zł
jedna strona wyciągu lub odpisu 8,00 zł
wyciąg, kopia lub odpis na nośniku elektronicznym 1,50 zł
Wykonywanie dodatkowych płyt CD z zapisem badań – duplikat 1,50 zł

 

Cennik opłat za pobyt pacjenta w Szpitalu:

Hospitalizacja – dzień pobytu 700,00 zł

 

Wybierz jeden z naszych oddziałów lub pracowni